Facebook

Anthimus 〈Medicus〉: Collectanea medica - Staatsbibliothek Bamberg Msc.Med.1 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/SBB-KHB-00000SBB00000137
 • Collectanea medica - Staatsbibliothek Bamberg Msc.Med.1
 • Erweiterte Beschreibung
  • Anthimus 〈Medicus〉
  • Leo 〈Vercellensis〉
  • Lorsch
 • Anfang 9. Jh.
  • Lorscher Arzneibuch
 • Staatsbibliothek Bamberg
 • Staatsbibliothek Bamberg
  • Staatsbibliothek Bamberg - Signatur: Msc.Med.1
 • CC0
 • 2015-03-04